Měděné kabely

Měděné kabely

Měděné kabely se celé nasypou do série drtičů, které je postupně rozdrtí na malinké kousky.

Hliníkové kabely

Hliníkové kabely

Stejně se postupuje i u hliníkových kabelů, které se postupně rozdrtí na malé kusy.

Rozdrcené Cu kabely

Rozdrcené měděné kabely

Rozdrcené Al kabely

Rozdrcené hliníkové kabely